December 16-án új előadás a Darwin emlékévben!

Elérkeztünk az idei Darwin emlékév második nagy évfordulójához. November 24-én 150 éve, hogy megjelent Darwin fő műve, A fajok eredete című könyv, mely valószínűleg minden idők legnagyobb hatású tudományos könyve. Szokatlan, hogy egy tudományterület meghatározó alapelmélete egyetlen, a nagyközönségnek szánt könyvben gyökerezne; és bár Darwin műve 150 éves, még ma is aktuális. Az emlékév ezen második évfordulójára egy új előadással emlékezünk. Ezúttal Dr. Varga Máté, az ELTE Genetika Tanszékének posztdoktor kutatója tart előadást az evolúció bennünk "élő" bizonyítékairól, a fosszilis génekről.

Üdvözöljük a Darwin nap honlapján!

2009. február 12-én a világon sok helyen emlékeznek meg az evolúcióelmélet megalkotója, Charles Darwin születésének 200. évfordulójáról. Február 12, Darwin születésének évfordulója a tudományos gondolkodás nemzetközi ünnepe minden évben, de idén az évforduló különleges jelentőséggel bír. 2009 nevezetes év, hiszen Darwin születésének 200. évfordulója mellett, fő műve, A fajok eredete című alkotás is "születésnapját" ünnepli: a 150.-et. Az idei év tehát az evolúcióelmélet éve, és ennek első állomásaként, 2009. február 12-én 14 órától a Nyíregyházi Főiskolán is megünnepeljük a biológiai tudományok egyik legnagyobb alakjának születési évfordulóját. Ezen alkalomból Dr. Rózsa Lajos és Prof. Bereczkei Tamás tart izgalmas előadásokat az evolúcióelmélet aktuális, és minket, embereket is érintő kérdéseiről.

Az előadások helyszíne, időpontja

Varga Máté előadása december 16-án, 14 órakor kezdődik, a Nyíregyházi Fõiskola, B-épület, 404-es termében. (A B-épület a kapmpusz középső részén található, ld. az alábbi térképet). A Főiskola autós, illetve tömegközlekedéssel történő megközelíthetőségéről itt található bővebb leírás.

A 2009. december 16-i "Fajok eredete" emléknap előadása

Dr. Varga Máté (ELTE Genetika Tanszék): Csökevény szervek és fosszilis gének - az evolúció bennünk "élő" bizonyítékai

A 2009. február 12-i Darwin-nap előadásai

Dr. Rózsa Lajos (MTA Állatökológiai Kutatócsoport): Kórokozók, betegség és a darwini orvoslás

Prof. Bereczkei Tamás (Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem): Darwin, az emberi elme biológusa; evolúciós magyarázatok a pszichológiában

Az előadók

Prof. Bereczkei Tamás A Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, és az itt működő Evolúciós Pszichológia Kutató Csoport vezetője. Kutató biológusként végzett az egyetemen, kandidátusi dolgozatát filozófiai területen védte meg, MTA doktori fokozatát a pszichológiai tudományokban nyerte el. Két évtizede folytat evolúciós szemléletű kutatásokat a legkülönbözőbb témakörökben, így pl. a párválasztás, reproduktív stratégiák, altruizmus, élettörténeti pályák, szülői gondoskodás területein. E kutatások eredményei elsősorban nemzetközi lapokban jelennek meg, valamint több sikeres könyv szerzője is. Társszerkesztője a Journal of Evolutionary Psychology folyóiratnak és a Magyar Pszichológiai Szemle rovatvezetője.

Honlapja: http://www.bereczkei.hu/

 

Dr. Rózsa Lajos a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tudományos főmunkatárs az MTA Állatökológiai Kutatócsoportjában. Közel tíz évig tanított az Állatorvostudományi Egyetemen, majd a Veszprémi Egyetemen tanított 5 éven keresztül. A Magyar Parazitológusok Társaságának elnökségi tagja. Az élősködők evolúciós kutatásának nemzetközi szaktekintélye, a témában 2005-ben jelent meg "Élősködés - az állati és emberi fejlődés motorja" című könyve. A parazitológián túl kutatási témái magába foglalják az emberi evolúciót, biostatisztikát, valamint a biológiai hadviselés történetének kutatását is, ez utóbbi területen társszerkesztője volt a 2006-ban megjelent "Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945." című könyvnek, ami a Harvard Egyetem gondozásában jelent meg.

Honlapja: http://www.zoologia.hu/RL.htm

 

Dr. Varga Máté jelenleg Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas az ELTE Genetika Tanszékén. Korábban az Egyesült Államokban (University of Pennsylvania) és Angliában (University College of London) végzett kutatásokat a gerincesek egyedfejlődését meghatározó genetikai rendszerek evolúciójáról. Blogjában rendszeresen publikál ismeretterjesztő írásokat aktuális és érdekes kutatási témákról.

Blogja: http://criticalbiomass.freeblog.hu/

A szervezők

A rendezvényt a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kara rendezi. További információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók: Lendvai Ádám Zoltán: , Tel:+36 42 599400/2062

Lepkekiállítás

Az előadások mellett, a C épület előterében egy alkalmi lepkekiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. A kiállításon a Nyíregyházi Főiskola Biológia Intézetének gyűjteményéből lesz látható válogatás. A bemutatott látványos lepkék Ázsiából, Afrikából, Dél-Amerikából származnak, valamint hazai lepkék is láthatóak lesznek. A kiállítás 13 órától tekinthető meg, kizárólag február 12-én.